Slide 1
SPOŁECZNOŚĆ
Kierowników Produkcji

Ten portal to miejsce spotkań dla osób Zarządzających Produkcją.
Dołącz do naszej Społeczności,
rozwijaj swoje kompetencje i wymieniaj doświadczenia z innymi Kierownikami.

Czy Twój proces jest zbalansowany?

Równomierne rozłożenie pracy to podstawa.

Obserwując procesy produkcyjne u Naszych Klientów wiele razy widzieliśmy, że procesy nie są zbalansowane.

Polega to na tym, że na stanowisku roboczym jest różny udział pracy poszczególnych osób.

To oznacza, że jedni Pracownicy są praktycznie cały czas zajęci realizacją produkcji, gdy ich koledzy/koleżanki w tym samy czasie mają dużo mnie zadań, przez co są mniej obciążeni pracą.

Przyjrzyjmy się poniższemu rozkładowi pracy trzech Pracowników:

Na powyższym wykresie można zauważyć, że:

  • Pracownik 1 jest zagospodarowany w 30%
  • Pracownik 2 jest zagospodarowany w 74%
  • Pracownik 3 jest zagospodarowany w 42%

To oznacza, że Pracownik nr 2 jest najbardziej obciążony pracą.

W opisywanej sytuacji warto zweryfikować czy Pracownik 1 nie mógłby realizować również zadań Pracownika 3. 

Jeśli uda się takie połączenie to możemy jednego Pracownika skierować do innych prac i rozkład pracy będzie następujący:

Warto pamiętać, że samo „uwolnienie” z procesu jednego Pracownika nie będzie oszczędnością dla Firmy jeśli ten Pracownik nie będzie w tym czasie tworzył wartości dodanej (np. będzie „podpierał ścianę” lub wykonywał czynności pozorne).

Podsumowując:
Balansowanie pozwala równomiernie rozłożyć pracę między poszczególnych Pracowników, jak również może wskazywać potencjały do usprawnień procesu.

Dodaj komentarz